Promocje
FILIŻANKA czerwona Nilgiri
FILIŻANKA czerwona Nilgiri

35,00 zł

Cena regularna: 39,00 zł

szt.
Darmowa dostawa

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

§1 Przepisy ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Krzysztof Godlewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Godlewski Consulting, ul. Heleny 4/66, 30 – 838 Kraków, NIP: 6762302300
 2. Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Usługodawca dokonuje profilowania w postaci przedstawiania informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą potencjalnie zainteresować Usługobiorcę.
 4. Usługodawca udostępnia mail kontaktowy dla Usługobiorców: biuro@nilgiri.pl
 5. Znaczenie nadane pojęciom na podstawie §2 Regulaminu świadczeniu usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie również w niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies.

 

§2 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców, tj. imię i nazwisko, firma, NIP, dane teleadresowe i adresowe, numer telefonu, numer konta, adres IP, treść zapytania/reklamacji/uwag, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies.
 2. Dane osobowe Usługobiorców są rejestrowane w logach systemowych.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców nie posiadających Konta, korzystających ze strony internetowej, w następujących celach:
  1. Realizacji wysyłki newslettera, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest zgoda, zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona za pośrednictwem banera cookies,
  3. realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania zasobów strony internetowej, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  4. obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  5. obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  6. analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. technicznych, administracyjnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz jego administrowaniem, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. prowadzenia korespondencji e-mail między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO;
  9. dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców posiadających Konto, w następujących celach:
  1. Realizacji wysyłki newslettera, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest zgoda, zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona za pośrednictwem banera cookies.
  3. realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  4. obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  5. obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  6. prowadzenia korespondencji e-mail lub telefonicznej między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.
  7. dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców składających Zamówienie, w następujących celach:
  1. Realizacji wysyłki newslettera, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest zgoda, zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona za pośrednictwem banera cookies,
  3. realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  4. realizacji Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  5. obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  6. realizacji obowiązków wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  7. obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  8. prowadzenia korespondencji e-mail lub telefonicznej między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO.
  9. dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw
 6. Ponadto, Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celach marketingowych, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie takie polega na:
  1. tworzeniu profilu Usługobiorcy i przedstawianiu informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą go zainteresować (dotyczy wyłącznie Usługobiorców posiadających Konto)
  2. prowadzeniu marketingu bezpośredniego w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy odwiedzającego profile Usługodawcy prowadzone w mediach społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Usługobiorcy o aktywności Usługodawcy, promowania usług, badania satysfakcji Usługobiorców w związku z jakością usług oferowanych przez Usługodawcę, jak również komunikowania się z Usługobiorcą. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Usługodawcę jest uzasadniony interes, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na promowaniu własnej marki.
 8. Usługobiorca, dokonując Rejestracji, podaje dane osobowe, a następnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 9. Usługobiorca, składając Zamówienie podaje dane osobowe, w szczególności dane adresowe w celu zawarcia umowy.
 10. Usługobiorca składający Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 11. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, za jego uprzednią zgodą, w celu realizacji wysyłki newslettera. W tym celu, Usługobiorca zaznacza odpowiedni odnośnik, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wysyłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
 12. Po zaznaczeniu odpowiedniego odnośnika, o którym mowa powyżej, Usługobiorca otrzymuje wiadomość na adres elektroniczny, a następnie potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych poprzez kliknięcie linku.
 13. Brak wyrażenia zgody nie ma wpływu na korzystanie z pozostałych usług gwarantowanych przez Usługodawcę.
 14. Dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, na podstawie zgody, w wyniku realizacji obowiązku prawnego oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, o czym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. a), b) c), f) RODO.
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w ramach wysyłki newslettera jest dobrowolna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Usługobiorcy otrzymywanie newslettera.
 16. Usługobiorca może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości wysłanej na adres elektroniczny Usługobiorcy. W analogiczny sposób Usługobiorca ma możliwość zaktualizowania danych osobowych podanych Usługodawcy.
 17. Podanie danych przez Usługobiorcę w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji Zamówienia czy wysyłania zapytania jest wymogiem umownym. Usługobiorca jest uprawniony do ich podania, a ewentualne niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przedmiotowej umowy.
 18. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit c) uniemożliwi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.
 19. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o prawnie uzasadniony interes, uniemożliwi realizowanie przez Usługodawcę tychże prawnie uzasadnionych interesów.
 20. Określenie adresu IP Usługobiorcy umożliwia Usługodawcy potwierdzenie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych lub potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 21. Dane osobowe uzyskane przez Usługodawcę, w celu wykonania umowy służą w szczególności do realizacji Zamówienia.

 

§3 Odbiorcy danych. Umowa powierzenia

 1. W celu wykonania umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą, Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcy usług informatycznych, usług płatniczych, bankom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie w tym przedmiocie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.
 4. Dane Usługobiorcy zostają wysłane w trakcie składania zamówienia do Shoper S.A., NIP: 9452156998 która przejmuje usługi płatności online i depozytariusza oraz ochrony kupującego.
 5. W ramach systemu Shoper S. A. zostają przekazane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do realizacji zamówienia. 
 6. Przekazanie powyższych danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia przy wybranej metodzie płatności.
 7. Shoper S. A. może przekazywać dane osobowe swoim podwykonawcom lub innym powiązanym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 8. Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten zawiera:
  1. imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy,
  2. cele przetwarzania danych osobowych,
  3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  4. podmiotów, którym przekazano dane osobowe Usługobiorcy,
  5. informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
  6. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  7. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

§4 Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do stałego dostępu do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.
 2. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art. 17 RODO.
 3. Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne na podstawie przepisu art. 17 ust 3 lit. e) RODO
 4. Usługobiorca ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisem art. 18 RODO.
 6. Usługobiorcy służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
 7. W dowolnym momencie Usługobiorca może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności zawartych uprzednio oraz istniejące zobowiązania między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 8. Usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 
 9. Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Usługobiorca, na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 RODO ma prawo do wniesienia dochodzenia swoich uprawnień drogą sądową.
 10. Usługobiorca ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone uprzednio Usługodawcy.
 11. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie określonej w ust. 10, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 8 - 9 Usługobiorca realizuje za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e-mail. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania.

§5 Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców, z zastrzeżeniem §2 ust. 14, będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – 6 lat.
 2. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe. Odbywa się to zwłaszcza poprzez szyfrowanie, używanie bezpiecznego protokołu, pseudonimizację, zapewnianie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich oraz regularne ocenianie skuteczności środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.
 3. Usługodawca dba, by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, dostęp do nich miały jedynie osoby upoważnione, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań.
 4. Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.
 5. Usługodawca zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z przepisem art. 34 RODO.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, z zastrzeżeniem §3 ust. 1, ust. 2.

 

§6 Polityka cookies

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.
 3. Usługodawca poprzez pliki cookies otrzymuje informacje dotyczące przeglądarki, oprogramowania oraz urządzenia końcowego.
 4. Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 5. W ramach serwisu stosowane są:
  1. cookies „niezbędne”: są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy. Konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
  2. cookies „analityczne”: Umożliwiają zweryfikowanie liczby wizyt na stronie internetowej w celu poprawiania wydajności strony internetowej. Na ich stosowanie wymagana jest zgoda Usługobiorcy;
  3. Cookies „funkcjonalne”: Zapamiętują i dostosowują stronę np. do. preferencji językowych. Blokowanie funkcjonalnych cookies może spowodować, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo;
  4. Cookies „reklamowe”: pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Usługobiorcy. Mogą być instalowane przez podmioty zewnętrzne. W oparcie o nie jest konstruowany profil zainteresowań Usługobiorcy. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i urządzenie. Brak zgody na cookies marketingowe nie uniemożliwi wyświetlania reklam, jednak nie będą one dostosowane do potrzeb Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl